İnsan bedeninin etrafında   AURA  denilen bir alan bulunur.  Bu alan elektromanyetiktir ve evrensel enerji ile beslenir. Evrensel Enerji ile sürekli iletişim halinde olan aura’ nın  7 ana merkezi bulunur. Bu merkezlere Çakra denir.  Çakralar vasıtası ile evrensel enerji, tüm vücuda yayılır.  M.Ö.  5000 li yıllarda Doğu Uygarlıkları,  bu konuda yaptığı keşifler ile farklı bilim dalları geliştirmiştir.  M.Ö. doğu bilginlerinin tespitlerinin, günümüz dünyasında modern tıp tarafından yapılan çalışmalarla teyit edildiği görülmektedir.yg-cakra

Çakra dengeleme çalışması yaparak;  ruhsal, bedensel ve zihinsel sağlık için beden enerjisi dengelenebilir.  Sağlıklı yaşam sürdürmek  düşüncesi ile yoga, reiki, meditasyon  gibi teknikler  uygulanmaktadır. .   Çakraların dengeli ve uyum içinde çalışması ile kendimiz ile evrenin  uyumu direk bağlantılıdır.  Hangi çakrada sorun oluşur ise  o çakra ile bağlantılı organlar olumsuz etkilenmektedir. Çakra’ da enerjinin bloke olmasının sebebi,  aşırı artmış enerji ya da dengesiz  enerji  işleyişidir.     Destek enerji teknikleri ile çakra veya çakralar üzerindeki blokajlar çözülerek; sağlıklı enerji alışverişi ile ruhsal, zihinsel ve bedensel denge  sağlama çalışmaları yapılabilir.

ANA 7 ÇAKRA HAKKINDA GENEL BİLGİ

KÖK ÇAKRA  

Frekans  : Kırmızı

Yeri    : Kuyruk sokumu kemiğinin sonunda

Simge :  Dünyayla olan bağlantı

Ruhsal Etki  : İyi çalışmadığında kendini güvende hissedemez ve  zorluklarla mücadele etmekte sıkıntı yaşar.  İş hayatı olumsuz etkilenir. Dünya ile arasında uyumsuzluklar oluşur.

Bedensel Etki  :  bacaklar, ayaklar, kemikler, kalın bağırsaklar, omurga ve sinir sistemini kontrol eder.  Element   : Toprak

Olumlama Cümlesi   : Dünyayı ve bedenimi seviyor; sağlıklı yaşamayı seçiyorum.

SAKRAL ÇAKRA

Frekans  :  Turuncu

Yeri    :  Göbek deliğinin 2-3 parmak altında

Simge :   Cinsel enerji ve yaratıcılık

Ruhsal Etki  :  Cinsel sorunlar, heyecan, hayal yeteneği, aile kurma isteği, sanatsal yetenek ve üretken zihin

Bedensel Etki  :   böbrekler, idrar torbası, dolaşım sistemi,lenfatik sistem,üreme organları,anne sütü, kan hastalıkları

Element   :  Su

Olumlama Cümlesi  : Vücudum canlı ve sağlıklı, cinsel kimliğimi sevgi ile kabul ediyor ve onaylıyorum.

 

MİDE ÇAKRASI (Solar Pleksus)

Frekans  :  Sarı

Yeri    :  Göbek deliğinin 2-3 parmak üstü

Simge :   Yaşanılanları hazmetmek, insanlarla ilişki, toplumsal kimlik, irade ve hedeflenen amaca ulaşmak için kararlılık, başarma isteği, kontrol

Ruhsal Etki  : Sorumluluklardan kaçma, depresyon, yaşamsal istekleri dışlamak, otoriteye boyun eğmek, mücadeleden kaçmak, sosyal yaşamdan kaçmak ve bireyselleşmeyi reddetmek

Bedensel Etki  :   Göz, karaciğer,sindirim sistemi, pankreas, onikiparmak bağırsağı, görme fonksiyonları  ve dalak

Element   :  Ateş

Olumlama Cümlesi  :Güvendeyim. Herşeyi olduğu gibi kabul ediyor ve hazmetmeyi seçiyorum.

KALP ÇAKRASI

Frekans  :  Yeşil ve pembe

Yeri    :  Kalbin hizası, göğsün tam ortası

Simge :   Sevgi, şefkat, fedakarlık, duygusal bütünlük, kendini adayabilme, derin mutluluk

Ruhsal Etki  :  Direk duygularla ilgilidir. Mutluluk, sevgi, irade…

Bedensel Etki  :   Kalp, sırtın üst kısmı, ciğerlerin alt kısmı, kan ve dolaşım sistemi . Yakınındaki timüs bezine çalışılır ise bağışıklık sistemi, T hücreleri ve lenf sistemi

Element   :  Hava

Olumlama Cümlesi  : Yaradan’ ın sevgisi, enerjisi ve ışığı ile bir ve bütünüm.

BOĞAZ ÇAKRASI

Frekans  :   Açık mavi

Yeri    :  Boyun ve boğazın ortasındaki çukur

Simge :   İfade yeteneği, iç enerji

Ruhsal Etki  :  Doğru ve cesurca konuşmak,  duygu ve düşüncelerimizi anlatmak, kekeleme, yalan,  utangaçlık,  kısık sesli konuşma , fikir, iletişim,ses

Bedensel Etki  :   Ağız, dişler, boyun, boğaz, çene, ses telleri, bronşlar, ciğerlerin üst kısmı ve kollar

Olumlama Cümlesi  : Kendime güveniyorum ve kendimi özgürce ifade ediyorum.

 

ALIN ÇAKRASI 

Frekans  :  Çivit mavi

Yeri    :   Alnın ortası, iki kaşın arası

Simge : Üçüncü Göz

Ruhsal Etki  : Altıncı his, sezgi, iç görü, düşüncesel esneklik

Bedensel Etki  :   Beyin ile direk bağlantı ve duyu organları kontrolu, iç salgı bezi hipofiz, sinirsel iltihap, migren, sinirsel etkileşim.

Olumlama Cümlesi   : Anda kalmayı, Yaradan’ ın ışığı ve sevgisi ile varolmayı seçiyorum.

TEPE ÇAKRASI (taç çarka)

Frekans  :  Mor

Yeri    :  Kafanın üstündeki en yüksek kısımdır. (bebeklerin bıngıldak bölgesi)

Simge :   Yüksek Bilinç ile bağlantı

Ruhsal Etki  :  Dinsel inanç gücü, tevekkül, bütünlük duygusu, yaşam amacı, evrenle uyum, kendi içinde bütünlük ve ruhsal aydınlanma

Bedensel Etki  :   Epifiz bezi(vücudun doğal dengesinin korunmasını sağlar)

Olumlama Cümlesi  :  Yaradan’ a  tüm benliğim ve ruhumla  şükrediyorum.

Kök, sakral ve mide çakrası,  maddiyat ve kişilik ile ilgilidir  ve daha çok dünyevidir.   Kalp çakrası,  ruhsal aleme açılan kapıdır. Boğaz, alın ve tepe çakrası, artan bilinç seviyesi  ve ruhsallıkla ilgilidir. Bilinç daha arınmış olur ve maddi olmayan konulara eğilir.  Bilinç seviyesi artarak;  ruhsal olan(maddesel olmayan)  varoluş konularına odaklanır.  

Comments