Oyun, çocuklar için vazgeçilmez bir yaşam şeklidir.  Çocuklar her durumda oyun oynamaktan keyif alırlar ve mutlu olurlar. Oyun, onların geniş hayal dünyaları ile  birleşince yaşam şekillerini oluşturur. Aslında fotoğraf makinası gibi olan çocuklar, oyunlarında küçük yetişkinler gibi davranabilir. Büyükleri rol model alarak; oyunlar geliştirebilir. Yetişkinlerin günlük hayatlarında yaptıkları davranış biçimlerini, bir şekilde kopyalayarak; oyunlarına yansıtabilirler. Oyunlarını gözlemlediniz ise bu durum sizin de dikkatinizi çekmiştir.  

 Çocukların keyifsiz olduğu durumlarda da  onlarla oyun oynayarak, güzel zaman geçirmelerini sağlayabilirsiniz. Birlikte oynayacağınız oyunlarla onların dünyasına renk katabilir, onlarla paylaşımda bulunabilirsiniz.

Çocukların oyun oynarken kendilerini geliştirmelerine fırsat verilmelidir. Çocuklara sağlanacak oyun ortamı, tehlikeden uzak, huzurlu ve güvenli olmalıdır. Sağlanan ortamda çocuklar, oyunlarını geliştirebilmelidir. Bunun yanı sıra oyun sırasında kullanılan çeşitli materyallerin de çocukların yaş düzeyine uygun olmasına dikkat edilmelidir.

Çocuklar kendi dünyaları içinde tek başına oynayabildikleri gibi birkaç kişilik gruplar halinde de oynamaktan hoşlanırlar. Oyun,  onlar için bir rahatlama terapisi gibidir.

Çocukların yaş düzeylerine göre oynayabilecekleri birçok oyun çeşidi bulunmaktadır ve bu oyunların hepsinin de kendi içinde eğitici yönleri vardır.

Oyunlar kendi içinde ve yaş düzeylerine göre de çeşitlilik gösterir. Bahçe oyunları, masa oyunları, beceri oyunları, hafıza oyunları, akıl oyunları, dil gelişimini destekleyen parmak oyunları, hareketli oyunlar, sakin oyunlar vb.

 Çocuklar içinde bulundukları durumlardan çoğunlukla etkilenirler. Bu durum iç dünyalarında kontrol edemedikleri tepkilerin ortaya çıkmasına sebep olur. Çocukların bu tepkileri, dışa dönük ya da içe dönük yapılarıyla da farklılık gösterir.  Aile içinde ya da okul çevresinde ortaya çıkan olumlu – olumsuz her türlü olay onları bir şekilde etkiler. Sakin olan çocuk agresifleşebilir. Agresif olan çocuk sakinleşebilir ya da agresif davranışlarında artış gözlenebilir. Aile içinde ortaya çıkan bir hastalık çocukları mutlaka tedirgin eder ve kendi iç dünyalarında bir belirsizlik oluşmasına neden olur. Bu gibi durumlarda oyun oymak çocuğun içinde bulunduğu durumu rahatlatır ve kendini ifade etmesine yardımcı olur. Neşelendirir ve mutlu eder. O anda çocuğun ihtiyacına yönelik oyun oynamaya teşvik etmek, alternatifler sunmak, onayını istemek veya fikrini sormak;  kendine güven duymasını sağlar.

Oyun sayesinde; çocukların duygusal, bilişsel, bedensel ( küçük ve büyük motor kas gelişimi ) ve dil gelişimlerine olumlu katkılar sağlanmış olur. Oyun, çocuğun kendini ifade edebildiği ve geliştirdiği en önemli alandır. Bu gerçeği dikkate alarak her fırsatta çocuklara rahat oynayabilecekleri ortamlar ve materyaller sağlayarak mutlu olmalarına katkıda bulunulmalıdır.  

Comments