Psikoloji nedir?

Pedagoji

Psikoloji, Yunanca’da ruh anlamına gelen “Psyche” ve bilim anlamına gelen “Logos” kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. İlk bakışta ruhbilim olarak adlandırılsa da psikoloji çok daha geniş bir çerçeveyi kapsamaktadır. Genel olarak tanımlamak gerekirse psikoloji; insan ve hayvan davranışlarını ve bu davranışların altında yatan bilişsel ve emosyonel (yani zihinsel ve duygusal) süreçleri inceleyen bir bilim dalıdır.

Hayvanların zihinsel süreçlerini incelemek mümkün olmadığından psikoloji alanında hayvan davranışları deneysel bazda incelenmektedir. Fakat insan davranışı ve altında yatan nedenleri incelerken etki eden fazlaca değişken olduğu görülmektedir.

İnsan davranışları incelenirken, bu davranışların altında yatan her türlü olgu, süreç, sebep-sonuç ilişkisi göz önüne alınmaktadır. Öğrenme süreçleri, algı, duygular, zeka, hafıza, bilişsel süreçler, fizyolojik ve biyolojik ihtiyaçların davranışlara yansıması, kişilerin birbirleri ile etkileşimleri ve daha bir çok konu psikolojinin başlıca ilgi alanlarıdır.

Uzm. Psk. Başak Saraçoğlu

 

Comments