Fiziksel vücut (Reiki uygulamaları sonucunda) diğer manevi unsurların özlerine dönmeleri ve yeniden dengelenmeleri sayesinde iyileşir. Bu manevi unsurlar da çok çeşitli olabilir; kollektif bilinç, enkarne kaynaklı  ödevler, mantık-duygu dengesi gibi sayılamayacak çoklukta çeşitli faktörler vardır. Bu yüzden, tedavideki zaman faktörü de, danışanın manevi tekamül derecesine göre çok farklı olacaktır. Bazı insanlar hemen iyileşirken, bazılarının daha uzun zaman dilimine ihtiyaçları olabilir.

İnsanlar genellikle sadece mutlu ve sağlıklı olmak isterler. Hem kendileri hem de yakınları için maddi-manevi zenginlik dilerler. Ancak kimi zaman, yaşanılan olaylar da (bir hastalık veya   olumsuz gibi görülen bir durum) şifa verici nitelikte de olabilir. Bu bir “karşılık” da olabilir; öğrenmeye, “bütünlenmeye” yönelik bir çalışma dönemi de. Kaderin önümüze çıkardığı manevi derslerdir bunlar. Kozmik bilinçle bir örnek işleyen kendi üst benliğimizin saptadığı, güzel bahçelere götüren dikenli yollardır.

Comments